placeholder image

Návrh zahrady

placeholder image

Realizace zahrad

placeholder image

Závlahové systémy

placeholder image

Stravební práce

placeholder image

Okrasná jezírka

placeholder image

Terénní úpravy

placeholder image

Travní koberce

placeholder image

Solární systémy

Závlahvé systémy trávníku

Proč automatické závlahové systémy Hunter

– nemalé úspory vody díky rovnoměrné a cílené závlaze
– minimalizace odparů vody při zálivce v nočních/ranních hodinách
– citelná úspora času ve srovnání s ručním zaléváním
– rychlá návratnost vašich investičních nákladů
– sympaticky snadná obsluha, intuitivní nastavení
– zahrada jako ze škatulky – už žádné hadice povalující se po zahradě
– možnost členění závlahy do sekcí s různými požadavky na závlahu
– výrazné zhodnocení vašeho pozemku

Když montáží pověříte autorizovanou profesionální firmu, která dodá originální komponenty, máte dlouhou životnost systému zaručenou. Náš tým realizuje a instaluje závlahových systémy značky HUNTER, TORO a Rain Bird.
Náš tým Zahrady na klíč tvoří zahradu od A do Z. Písmeno Z tvoří právě závlahové systémy. Ale nejsme jen instalatéři, kteří umí systém pouze „technicky smontovat“ – zato neví, co která rostlina potřebuje. Z praxe víme, že závlahový systém by měl do zahrad instalovat vždy odborník na zeleň. Jako jsme my.

Nechce se vám problematiku závlahy pro vaši zahradu studovat do detailu a raději se s námi rovnou poradíte? Máte pravdu, za ta léta praxe máme závlahové systémy v malíku

Poradíme vám

Zajímají vás technické detaily?

Kvalitní výsuvné postřikovače s podzemním pouzdrem a teleskopickým nadzemním výsuvníkem zajišťují při správném návrhu téměř dokonalou iluzi deště a velmi vyrovnanou vydatnost zálivky po celé ploše. V nabídce máme výsuvné postřikovače, které umí šetřit vodu. A také ty, které umí perfektně nasměrovat proud vody mimo stavební plochy. Díky tomu už nepadne ani kapka vedle.

Počty postřikovačů na zahradách rodinných domů se pohybují řádově v několika desítkách. Správným rozmístěním postřikovačů umožníme vzájemné překrývání při postřiku a rozdělíme jednotlivé sekce tak, aby dávaly vždy jen tolik vody, kterou dané místo potřebuje.

Na zahradách a v parcích se tento typ závlahy trávníků postřikem kombinuje s různými formami mikrozávlahy (hlavně u trvalkové výsadby). Kombinace různých forem závlahy je běžná, protože zavlažovaná plocha bývá rozdělená do menších sekcí s odlišnými nároky na závlahu.

Rozdělení na sekce umožní dodávku přesného množství vláhy potřebného v každé části zahrady. Nedochází ke zbytečnému plýtvání a ze spotřebované vody je využita doslova každá kapka. Zavlažování celého pozemku najednou by nebylo výhodné, ani ekonomick

Součástí každého AZS je automatické ovládání. Závlaha probíhá v pravidelných cyklech s rozdílnou požadovanou intenzitou, postupně ve všech částech zavlažovaných ploch. Chod řídí spolehlivá ovládací jednotka. Čidla přizpůsobují provoz aktuálnímu počasí. Při dešti nebo velkém větru je průběh zavlažování dočasně blokovaný. Závlahu samozřejmě spustíte kdykoliv i manuálně. 

Životnost AZS závisí především na správném návrhu a instalaci zkušenou firmou, na čistotě vody a zajištění zazimování. Pak může sloužit až desítky let.

Zajímají vás technické detaily?

Pro automatický závlahový systém můžeme využít vodu z:
– vodovodu
– kopané, vrtané studny *
– dešťovou vodu*
* v těchto případech je ve většině případů nutná kombinace zdrojů.

Možná je kombinace několika zdrojů (v případě využívání dešťové vody nezbytná). Ale! Pozor na přímé propojení potrubí s vodou z různých (potenciálně znečištěných) zdrojů – vždy je nutné systémy navrhnout samostatně nebo tak, aby se voda z jednoho zdroje nemohla dostat do jiného. Proč to zdůrazňujeme? Ze zkušenosti víme, že tuhle zásadu nemálo instalačních firem podceňuje – a jejich klienti pak mohou mít kontaminovanou pitnou vodu. 

Vodovodní řad závlahového systému

Pro automatický závlahový systém je nejvýhodnější napojení přímo za vodoměrem. Pro běžné zahrady je vhodný průměr min. 1“ resp. 32 mm. Vodoměry u přípojek mohou být i mimo objekt (např. ve vodoměrné šachtě). Je však nutné zajistit, aby všechny připojovací armatury (které zůstanou i po zazimování naplněny vodou) byly uložené v nezámrzné hloubce nebo v nezámrzném prostředí. Vodoměr může být umístěn přímo v objektu (např. ve sklepě). 

Jak platit za závlahovou vodu méně peněz?

Doporučujeme projednat možnosti instalace podružného vodoměru (se správcem vod. sítě) – potom platíte jen za vodné, nikoliv za stočné. Úspora je často přes 50 %!

Studna nebo vrt u závlahového systému

Tento zdroj lze použít, když studna obsahuje dost vody aspoň pro jeden závlahový cyklus a kvalita vody je dostatečná. Zároveň je nutné, aby stejné množství vody bylo k dispozici na začátku cyklu dalšího. Při splnění těchto předpokladů můžete čerpat vodu přímo. Pokud kapacita studny nebo vrtu nestačí, je nutné nejprve čerpat vodu do akumulační jímky, z níž pak jiné čerpadlo vodu čerpá do závlahového systému. V případě přímého čerpání ze studny lze použít ponorné čerpadlo (vrty i kopané studny) nebo čerpadlo se sacím košem a sacím potrubím (kopané studny).

Akumulační jímka na dešťovou vodu od 6 m³

2 v 1 aneb šetřete peníze i životní prostředí. Dešťovou vodu zadržte v jímce a poté použijte pro závlahu. (Akumulační jímka nebo nádrž je nutná nejméně o velikosti 6 m³.)

Vůbec nejlepší je kombinovat jímku se studnou. Pokud nelze ze studny čerpat množství vody potřebné na jeden cyklus závlahy. Do jímky slabší čerpadlo průběžně čerpá vodu menším průtokem. Funkci čerpadla kontrolují sondy ve studni i v jímce. Z jímky vodu jednorázově odčerpává silnější čerpadlo na jeden závlahový cyklus.

Jako zdroj vody pro závlahu můžeme využít i dešťovou vodu. Protože dešťovku nepotřebujeme při dešti a při suchém počasí jí je zase málo, musíme zajistit kombinaci s jiným stálým zdrojem. Tato voda je často znečištěná, a pro užití pro závlahu je proto účelné osadit zde kvalitní filtraci (nejlépe s automatickým proplachem a odkanalizováním)

Jak zavlažovat chytře

Založení a údržba kvalitního trávníku je docela výzva. Kvalitu trávníku ovlivňuje dobře propustná půda bohatá na živiny, vhodná směs travních odrůd, teplota, dostatek světla. Velkou roli hraje také způsob a frekvence sekání trávníku a činnosti, při nichž se provádí vertikutace a likvidace travní plsti, provzdušňování a zlepšování propustností půdy. Stejně důležitou roli hraje i dostatečné množství závlahy a její frekvence.

Kolik vody pro trávník v závlahovém systému

V klimatických podmínkách ČR dělá roční úhrn srážek přibližně 1/3 až 1/2 potřebného množství vláhy pro optimální růst kvalitního trávníku. Většina trávníků potřebuje během vegetačního období od jara do podzimu 600–800 mm srážek na metr². Některé druhy na velmi propustném písčitém podloží (jako greeny na golfovém hřišti) potřebují vody ještě víc. Tomuto odpovídá týdenní závlahová dávka 25–40 litrů na 1 metr² (25–40 mm/m²). Pro trávník není důležité jen celkové množství vody, ale rovnoměrnost a pravidelnost zálivky. U přirozených srážek nelze s rovnoměrností a pravidelností zrovna počítat (v době bohatších srážek je dešťovky nadbytek, není plně využitá a zčásti odtéká. Po většinu roku naopak potřebné srážky chybí). Ke slovu se dostává doplňková závlaha, kterou zajišťuje automatický závlahový systém.

Jak často a kdy zavlažovat

Jako člověk během života potřebuje různé množství jídla a kalorií, doporučená frekvence zavlažování trávníků se také mění.

U nově zakládaných trávníků je důležité v prvních několika týdnech po výsevu volit relativně časté zavlažování s malou dávkou vody, třeba i několikrát denně v intervalech 4–6 hodin. Nový trávník nemá ještě dostatečně vyvinutý kořenový systém a nedokáže zadržovat větší množství vody. V krajním případě může dojít až k vyplavování zeminy (typicky ve svazích). V prvních týdnech tedy stačí udržovat vlhkost jen v několika centimetrech zeminy na povrchu. Pravidlo méně intenzivní ale časté závlahy tedy platí u svažitých pozemků a nově založených trávníků.

A po několika týdnech od výsevu? Pokud je už po první seči a kořenový systém trávníku zesílil (nejdřív po 5 týdnech), snižte frekvenci závlahy na jeden cyklus denně a později (po 2–3 měsících) bude stačit závlaha 2–3x týdně. Vydatnost zavlažování má být u déle založeného trávníku taková, aby půda pod trávníkem byla dostatečně vlhká aspoň do hloubky 8–12 cm (až do míst, kam zasahují kořeny trav).

Pokud doporučenou týdenní závlahovou dávku 25–40 litrů/m² rozdělíme do 2–3 cyklů týdně (např. pondělí/středa/pátek), dodáme jednorázově vždy kolem 10–15 litrů na m². Ne méně, ne více. Nejefektivnější bude zálivka v časných ranních nebo pozdních večerních hodinách. Pokud to není nezbytné, nezavlažujte během dne.

Při častém dávkování velmi malého množství vody by se kořenový systém trávníku vyvíjel především v mělké hloubce těsně pod povrchem. To by mělo negativní vliv na jeho růst, kořeny by byly příliš mělko a trávník se stal náchylným na vysychání. Také by se v něm více dařilo plevelu, jeho semena by lépe vzcházela a časem by se v trávníku rozšiřovaly některé druhy mělce kořenících trav. Stoupá i riziko napadení plísněmi, houbami, meche

Je na vás problematika závlahy vaší zahrady příliš složitá?