Travní koberce

Pokládáme kvalitní a zdravé travní koberce:

Kobercový trávník je předem vypěstovaný trávník, který je speciálními stroji odříznut i s potřebným drnem a smotán do rolí. Takto srolované pásy se dodávají k zákazníkovi a poté se pokládají na předem upravenou zeminu.

Výhody kobercového trávníku